Przyłącz się do nas

Jeśli chcesz zostać członkiem Automobilklubu Mazurskiego powinieneś:

  1. zapoznać się ze Statutem Automobilklubu Mazurskiego,
  2. pobrać, wydrukować i wypełnić Deklarację Członkowską,
  3. wpłacić na konto Automobilklubu Mazurskiego składkę członkowską (60 PLN rocznie dla osób, które ukończyły 20 lat oraz 30 PLN rocznie dla osób poniżej 20 lat, numer konta znajdziesz w zakładce Kontakt lub w dolnej części Deklaracji Członkowskiej),
  4. wysłać na adres Automobilklubu wypełnioną i podpisaną Deklarację Członkowską oraz potwierdzenie wykonania przelewu,
  5. osoba odpowiedzialna za rekrutację skontaktuję się z Tobą gdy tylko otrzymamy wyżej wymienione dokumenty.

Dokumenty w formacie pdf
Statut
Deklaracja członkowska
Prawa i obowiązki członka

________________________________________________________________________________
Jeśli chcesz tylko otrzymywać informacje o imprezach pocztą elektroniczą wypełnij poniższy formularz:

Zgłoszenie na (wpisać nazwę imprezy, pole wymagane)

Imię i nazwisko kierowcy (wymagane)

Numer telefonu do osoby zgłaszającej (wymagane)

E-mail osoby zgłaszającej (wymagane)

Imię i nazwisko pilota

Dane samochodu:

Marka (wymagane)

Model (wymagane)

Pojemność w cm3 (wymagane)

Klasa (wymagane)  K1 K2 K3 K4 J G

Wpisowe zapłacę: (wymagane)  przelewem na konto w biurze rajdu, w dniu imprezy

Przepisz dane z obrazka: captcha